Подемно-транспортна техника CESAB

Стакери

Стакери

Стакерите от CESAB отговарят на всички изисквания за маневреност, надеждост и безопасност, както при ниска, така и при висока интензивност на работния процес. Моделите намират широко приложение във всички сектори на индустрията и търговията.

S200

S200

Ергономични и удобни за работа

Серията електрически стакери CESAB P200 отговаря на ежедневната нужда от транспортиране и складиране на палетизирани товари. С компактно и ергономично шаси, моделите от тази серия притежават отлична маневреност и улесняват обработката на товари.

Стакерите S200 на CESAB предлагат гъвкавост в работата при всички отрасли на индустрията и търговията. Те са с товароподемност от 1000 до 1400 кг. и се предлагат в пешеходен вариант, и във вариант с платформа, когато дейността изисква транспортиране на палети на дълги разстояния.

Спецификации

Код на модела S208L
Товароподемност 800 кг
Товароподемност на опорните рамена 2000 кг
Оператор ръчно-водими
Опорни рамена повдигащи се
Скорост с/без товар 6/6 км/ч
Дължина, без вилици (с вдигната платформа) 628 мм
Ширина на шасито 726 мм
Височина на повдигане 600 мм
Максимална височина на повдигане 1580 мм
Напрежение / Номинален капацитет 24V / 180 - 230 Ah
Тип мачта единична
Код на модела S210
Товароподемност 1000 кг
Оператор ръчно-водими / платформа
Опорни рамена фиксирани
Скорост с/без товар 6/6 км/ч
Дължина, без вилици (с вдигната платформа) * 683/740 мм
Ширина на шасито 770 мм
Наличен тип мачта ** S / DT / DTO
Височина на повдигане 1400 мм
Максимална височина на повдигане 3300 мм
Напрежение / Номинален капацитет 24V / 150 - 225 Ah
Код на модела S212 S212S S212L
Товароподемност 1200 кг 1200 кг 1200 кг
Товароподемност на опорните рамена - - 1600 кг
Оператор ръчно-водими / платформа ръчно-водими / платформа ръчно-водими / платформа
Опорни рамена фиксирани тип "Straddle" повдигащи се
Скорост с/без товар 6/6 км/ч 6/6 км/ч 6/6 км/ч
Дължина, без вилици (с вдигната платформа) * 758/808 мм 784/834 мм 753/803 мм
Ширина на шасито 770 мм 770 мм 770 мм
Наличен тип мачта ** S/DT/DTO/DF/TF S/DT/DTO/DF/TF S/DT/DTO/DF/TF
Височина на повдигане 1400 мм 1355 мм 1400 мм
Максимална височина на повдигане 4500 мм 4755 мм 4500 мм
Напрежение / Номинален капацитет 24V / 225 -300 Ah 24V / 225 - 300 Ah 24V / 225 - 300 Ah
Код на модела S214 S214S S214L
Товароподемност 1400 кг 1400 кг 1400 кг
Товароподемност на опорните рамена - - 2000 кг
Оператор ръчно-водими / платформа ръчно-водими ръчно-водими / платформа
Опорни рамена фиксирани тип "Straddle" повдигащи се
Скорост с/без товар 6/6 км/ч 6/6 км/ч 6/6 км/ч
Дължина, без вилици (с вдигната платформа) * 758/808 мм 891/988 мм 761/811 мм
Ширина на шасито 770/850 мм 790 мм 770/850 мм
Наличен тип мачта ** DTO / DF / TF DTO / DF / TF DTO / DF / TF
Височина на повдигане 2655 мм 2300 мм 2655 мм
Максимална височина на повдигане 4755 мм 5350 мм 4755 мм
Напрежение / Номинален капацитет 24V / 225 - 300 Ah 24V / 201 - 500 Ah 24V / 225 - 300 Ah
Код на модела S215 S215L
Товароподемност 1450 кг 1450 кг
Товароподемност на опорните рамена - 2000 кг
Обща товароподемност на вилици + опорни рамена - 800 + 800 кг
Оператор ръчно-водими ръчно-водими
Опорни рамена фиксирани повдигащи се
Скорост с/без товар 6/6 км/ч 6/6 км/ч
Дължина, без вилици (с вдигната платформа) * 849/946 мм 895/992 мм
Ширина на шасито 790/850 мм 790/850 мм
Наличен тип мачта ** DTO / DF / TF DTO / DF / TF
Височина на повдигане 1950 мм 1950 мм
Максимална височина на повдигане 5400 мм 5400 мм
Напрежение / Номинален капацитет 24V / 201 - 500 Ah 24V / 201 - 500 Ah
Код на модела S216 S216L
Товароподемност 1600 кг 1600 кг
Товароподемност на опорните рамена - 2000 кг
Обща товароподемност на вилици + опорни рамена - 800 + 800 кг
Оператор ръчно-водими ръчно-водими
Опорни рамена фиксирани повдигащи се
Скорост с/без товар 6/6 км/ч 6/6 км/ч
Дължина, без вилици (с вдигната платформа) * 849/946 мм 895/992 мм
Ширина на шасито 790/850 мм 790/850 мм
Наличен тип мачта ** DTO / DF / TF DTO / DF / TF
Височина на повдигане 1950 мм 1950 мм
Максимална височина на повдигане 5400 мм 5400 мм
Напрежение / Номинален капацитет 24V / 201 - 500 Ah 24V / 201 - 500 Ah
Код на модела S220 S220L S220D
Товароподемност 2000 кг 2000 кг 1000 кг
Товароподемност на опорните рамена - 2000 кг 2000 кг
Обща товароподемност на вилици + опорни рамена - 800 + 800 кг 800 + 1200 кг
Оператор ръчно-водими ръчно-водими ръчно-водими / платформа
Опорни рамена фиксирани повдигащи се повдигащи се
Скорост с/без товар 6/6 км/ч 6/6 км/ч 6/6 км/ч
Дължина, без вилици (с вдигната платформа) * 860/957 мм 906/1003 мм 760/818 мм
Ширина на шасито 790/850 мм 790/850 мм 770 мм
Наличен тип мачта ** DTO / DF / TF DTO / DF / TF DT / DTO
Височина на повдигане 2150 мм 2150 мм 1700 мм
Максимална височина на повдигане 4050 мм 4050 мм 2100 мм
Напрежение / Номинален капацитет 24V / 201 - 500 Ah 24V / 201 - 500 Ah 24V / 225 - 300 Ah