Image is not available

MASTERMOVER

За работни среди, които са агресивни, влажни и неблагоприятни, в MasterMover са разработили модели от неръждаема стомана. В компании, занимаващи се с производство на напитки, химически или фармацевтични продукти или лаборатории, където стерилността е от първостепенно значение, а вкарването и придвижването на големи и шумни машини е недопустимо, серията Stainless Steel е най-удачният избор.

Модел Товароподемност
SM 100+ SS до 1200 кг* / 4800 кг**
MT 5/400+ SS до 4000 кг*
MT 20/1200+ SS до 12000 кг*
* при товари на колела
** при товари на релси

SM 100+ SS

SM 100+ SS

1200 кг (колела) / 4800 кг ( релси)

Предимства

  • Избягване на риска от нараняване при ръчно манипулиране
  • Може да премества по няколко товарни колички
  • Идеален за смесителни съдове и цистерни
  • Корозионна защита при приложения, изискващи хигиена
  • Push button connection to load
  • Лесна за употреба
  • Не се изисква свидетелство за правоуправление на оператора