IMD (Intelligent Mast Design)

IMD (Intelligent Mast Design) е революционна концепция за проектиране и производство на повдигателни уредби, разработена изключително от CESAB Group.

Ние вярваме, че повдигателната уредба е от ключово значение за безопасната и продуктивна обработка на материали. Чрез използване на 3-D моделиране и FEM (Finite Element Model) - анализ чрез компютърна симулация, CESAB създава най-добрите решения при производството на повдигателни уредби.

С помощта на IMD технологията, CESAB осигурява водещи в индустрията нива на видимост за оператора и гарантира постигане на висока производителност в работния процес.

Благодарение на Intelligent Mast Design, мачтите на CESAB се характеризират с:

Висока надеждност и здравина
Ниски разходи за поддръжка
Ниска консумация на енергия
Изключителна видимост
Плавна работа
Дълъг експлоатационен живот
Висока производителност

Чрез използване на IMD концепцията при проектирането на карите, CESAB създават широка гама от повдигачи, гарантиращи ненадмината продуктивност в работния процес.