ISD (Intelligent Stability Design)

Системата за активна стабилност ISD (Intelligent Stability Design), която се вгражда стандартно в машините CESAB, осигурява допълнителна безопасност за оператора, работната среда и манипулираните стоки.

Функциите на системата включват:

Блокиране на задния мост

ISD намалява риска от преобръщане в завой посредством автоматично действащ стабилизатор на задния мост. Благодарение на функцията си да блокира задния мост при необходимост, той осигурява странична стабилност на машината. Допълнителната точка на стабилност, постигната чрез стабилизатора, променя зоната на стабилността и измества центъра на тежестта в правилната посока, за да предотврати преобръщане. Това гарантира безопасност за оператора и товара.


Контрол на ъгъла на наклона на мачтата напред

ISD предотвратява опасното накланяне на машината или товара напред. С помощта на тази функция се наблюдават височината на товара и позицията на мачтата. При необходимост, автоматично се ограничава ъгъла на наклона на мачтата, за да се обезопасят оператора и товара. Това намалява риска от преобръщане на машината или падане на товара.


Контрол на скоростта на накланяне на мачтата назад

Когато товарът се наклони назад твърде бързо, това може да изложи на риск оператора, стоката или машината. Системата за активен контрол предвижда възможните рискови фактори и намалява скоростта на накланяне на мачтата своевременно.


Контрол при хоризонтиране на вилиците

Хоризонтирането на вилиците отнема допълнително време, особено при работа с товар. С контролната функция на ISD те се хоризонтират с едно натискане на бутона. Това улеснява работата на оператора, пести време и увеличава производителността.


Активно синхронизиране при завиване

Функцията подпомага работата на оператора, осигурява безопасност и висока продуктивност. Тя синхронизира въртенето на волана с позицията на управляемите колела. Благодарение на нея позицията на управляемите колела е винаги една и съща при една и съща позиция на волана, а операторът е сигурен за посоката на движение на машината.