Image is not available

MECLIFT

С помощта на различни сменяеми работни приспособления машините Meclift™ Variable Reach Trucks могат лесно да манипулират материали от всякакъв вид и да бъдат използвани в широк кръг от приложения - метална индустрия, пристанища и логистика, военното дело, обработка на каменни блокове, на дървен материал, преместване на контейнери и много други.

Краново устройство

Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство
Краново устройство

Краново устройство

Свързани продукти

  • ML1612R
  • ML1812R
  • ML3012RC
  • ML4212RC
  • ML5012R
  • Крановото устройство, скачено към Meclift™ Variable Reach Truck, улеснява манипулирането на товари. То е проектирано за по-лесна обработка на много дълги обекти, като стоманени тръби и греди. С него могат да бъдат третирани безпроблемно също и чували.

    В комбинация с големия обсег на Meclift™ Variable Reach Trucks 6-метровото краново устройство значително облекчава товаренето на контейнери. Броя на захващащите ролки се определя от клиента. Устройството може да бъде прикачено към всеки модел Meclift™ Variable Reach Truck. Капацитетът на повдигане зависи от конкретната машина.