Image is not available

MECLIFT

С помощта на различни сменяеми работни приспособления машините Meclift™ Variable Reach Trucks могат лесно да манипулират материали от всякакъв вид и да бъдат използвани в широк кръг от приложения - метална индустрия, пристанища и логистика, военното дело, обработка на каменни блокове, на дървен материал, преместване на контейнери и много други.

Вилични рогове за Air Cargo

Вилични рогове за Air Cargo

Свързани продукти

  • ML1612R
  • ML1812R
  • ML3012RC
  • ML4212RC
  • ML5012R
  • Виличните рогове за Air Cargo (ACPF) служат за обработване на карго-товари по летища, където спазването на времевите графици е от ключово значение. Те осигуряват гладка и безпроблемна работа, без излишни времеемки работни процеси.

    ACPF е незаменимо допълнение към транспортните ленти. С тяхна помощ палетите се повдигат от земята и се слагат директно на конвейра чрез ролков механизъм. Няма по-лесна и бързоизпълнима задача от тази, когато на разположение са виличните рогове за Air Cargo на MecliftTM. Освен че се пести време, елиминирането на допълнителни работни цикли повишава и безопасността. ACPF са защитени от международен патент.